Aan de slag met technische SEO

blog

HEB JE VRAGEN?

Naast content, sitestructuur en outreach is techniek een van de belangrijkste factoren van een SEO-vriendelijke website. Een website die technisch perfect in orde is, heeft een positieve uitwerking op de zichtbaarheid. Wat is op dit moment de situatie op jouw website? Is deze pico bello ingericht of zijn er nog technische verbeterpunten? In deze blog bespreken we de belangrijkste onderdelen van techniek.

De 5 pijlers van techniek

De techniek van een website is op te delen in 5 onderdelen:

  1.       Doorzoekbaarheid
  2.       Indexeerbaarheid
  3.       Mobiel
  4.       Sitestructuur
  5.       Internationaal

1) Doorzoekbaarheid

Doorzoekbaarheid (crawlability) heeft betrekking op de spiders van Google en andere zoekmachines. Hebben de spiders toegang tot jouw website? Je website kan nog zo goed geoptimaliseerd zijn maar als de spiders de toegang worden ontzegd, zal je website, of een deel ervan, niet geïndexeerd worden en dus niet terug te vinden zijn in de resultaten van de zoekmachines.  

Onderdelen doorzoekbaarheid: Robots.txt – meta tag robots – X-robots tag ● XML sitemap ● Broncode ● HTTP Statuscodes ● Pagespeed ● Server logs
spider-1615195_1920

2) Indexeerbaarheid

Indexeerbaarheid (indexability) betekent welke URL’s mogen de zoekmachinespiders indexeren? Oftewel, kan Google de pagina’s op jouw website lezen en waarde meegeven. Hierbij zijn enkele kanttekeningen te maken. Zo zijn er bepaalde pagina’s die je niet altijd wilt laten indexeren. Aan de andere kant zijn er ook enkele risico’s met betrekking tot indexatie. Denk bijvoorbeeld aan duplicate content die kan ontstaan door een verkeerde toepassing van techniek.  

Onderdelen indexeerbaarheid: Aantal pagina’s in zoekmachine index ● Gebruik van subdomeinen en protocollen ● Duplicate content door techniek ● Structured data

3) Mobiel

Sinds 1 november 2016 is het wereldwijde mobiele verkeer groter dan het verkeer dat binnenkomt via de desktop. Daarom is het belangrijk dat jouw website perfect ingericht is voor zowel de mobiele gebruiker als voor de zoekmachinespiders. En vergeet niet dat Google in de (nabije) toekomst naar ‘mobile-first indexing’ wil gaan; de signalen op de mobiele pagina’s gaan leidend worden voor je rankings in de organische resultaten in plaats van desktop signalen. Een responsive design is daarom een must have, het is meedoen of afhaken.

Onderdelen mobiel: Mobielvriendelijkheid entiteiten ● AMP ● (Web)apps indexing

smartphone-1717163_1280

4) Sitestructuur

De sitestructuur heeft betrekking op de hiërarchie van de website. De opbouw moet voor zowel de zoekmachine als voor de bezoeker logisch zijn. In de ideale situatie kan er in zo weinig mogelijk stappen naar de beoogde pagina worden genavigeerd. Zo wordt de autoriteit optimaal verdeeld over de website, wat een positieve invloed heeft op de zichtbaarheid van de pagina’s. adrenaline-872345_1920

Onderdelen sitestructuur: Hiërarchie van de site ● Menu-opbouw en het aantal menu’s ● URL-structuur

5) Internationaal

Heb je een internationale website? Kortom, is jouw website gericht op meerdere talen of landen? Dan zijn er enkele technische onderdelen die op orde moeten zijn voordat jouw website wordt getoond aan je internationale doelgroep. Het is belangrijk dat de zoekmachine precies weet op welk land of op welke taal je wilt targeten.

Onderdelen internationaal: Lokale content voor indexatie ● Multi-regionaal aanbod ● Implementatie hreflang tags ● Serveren van valuta ● Content Delivery Network (CDN)

De Technische SEO-Scan

Alle net besproken onderdelen komen terug in de technische SEO-scan. In deze scan vertellen we per onderdeel wat de optimale situatie is vanuit SEO-oogpunt. Ook analyseren we de situatie op jouw website, gevolgd door een kort advies of aanbeveling.

Hoe nu verder?

Wil je meer te weten komen over technische SEO?  Heb je vragen of hulp nodig met het optimaliseren van jouw website? Kijk dan op de pagina over de technische SEO-scan of neem contact op met een van onze SEO-consultants.

Donny Mast

SEO Consultant

We helpen je graag!

HEB JE VRAGEN

over ?

MEER UPDATES