Whitepaper: Impact van GDPR op online marketing en wat je nu al kunt doen

blog

HEB JE VRAGEN?

De nieuwe Europese privacy wetgeving GDPR, General Data Protection Regulation, (in het Nederlands AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de aankomende ePrivacy Verordening gaan enorme impact hebben op digitale marketing. Deze wetten geven namelijk strikte rechten en plichten voor opslag, gebruik en bescherming van persoonsgegevens. Met ingangsdatum 25 mei 2018 in het verschiet staan we voor de uitdaging om organisaties GDPR compliant te maken. De nieuwe regelgeving brengt een hoop werk met zich mee. Willen we op online gebied onze zaken op tijd voor elkaar hebben, dan moeten we het liefst vandaag al starten.

Download het Whitepaper over GDPR

Het Maxlead whitepaper gaat in op de consequenties van de GDPR (AVG) voor je online marketing en beschrijft welke acties je nu al in gang kunt zetten. Focus ligt op:

  • expliciete toestemming regelen via opt-ins
  • belang van cookie walls
  • het compliant maken van processen rondom cookies

Maxlead ontwikkelt hiervoor praktische oplossingen.

Impact van GDPR op online marketing

Een van de grootste uitdagingen voor digital marketeers is om ‘permission based’ te gaan werken. Je moet iedere eindgebruiker –  verifieerbaar en ondubbelzinnig – toestemming vragen voor het opslaan en gebruiken van zijn/haar persoonlijke data. Bedrijven verzamelen nu persoonlijke gegevens via verschillende devices, bouwen audiences op, creëren persoonlijke customer journeys en werken toe naar personalised customer experiences. Dit alles gebeurt veelal zonder, of met vage, toestemming verkregen via cookie walls. Die tijd is voorbij. Om ‘permission based’ te gaan werken, moet je processen rond het gebruik van cookies GDPR compliant maken en daarvoor de juiste tools inzetten.

Doel van de GDPR

Het doel van de GDPR is meer transparantie en meer bescherming bieden aan burgers en het bedrijfsleven. Het voordeel voor internationaal opererende bedrijven is dat er nu eenduidig beleid is waar alle bedrijven in EU-landen zich aan moeten houden. Burgers krijgen dankzij de GDPR volledige zeggenschap over hun persoonlijke data die organisaties verzamelen, opslaan en gebruiken.

Meer privacy-rechten voor burgers:

  • Recht op inzage van persoonlijke data
  • Recht op aanpassing en verwijdering (vergetelheid) van persoonlijke data
  • Recht op dataportabiliteit (overdragen van data)
  • Recht om binnen 72 uur te weten dat hun data is gehackt
  • Recht om niet ongevraagd online benaderd te worden, direct of door derden

Dus: voorkom problemen rond de deadline in 2018 en zorg voor continuïteit in de uitvoering van je marketingstrategie.

Download de whitepaper ‘Impact van GDPR op online marketing en wat je nu al kunt doen’

André Koot

Sr. Digital Analytics Consultant

We helpen je graag!

HEB JE VRAGEN

MEER UPDATES