Vacansoleil

Meer vakanties geboekt door on-page optimalisatie

cases

In een competitieve branche als campingvakanties is het van wezenlijk belang om de organische posities in de gaten te houden om geen verkeer te verliezen. Hoe houden we de organische zichtbaarheid op niveau?

Wie

Vacansoleil

Wat

Meer vakanties geboekt door on-page optimalisatie

Hoe

‘On page’ optimalisatie

Vraag van de klant

WAT

Er zit een groot organisch zoekvolume (>1000 maandelijks) op trefwoordcombinaties [camping] + [land] (bijvoorbeeld camping Frankrijk) en [camping] + [regio] (camping Garda meer). Bij Vacansoleil lagen er kansen op diverse pagina’s om rankings te verbeteren. 

Vraag van de klant
Maxlead consultant Donny Mast heeft geholpen bij de ‘on page’ optimalisatie van 20 campingpagina’s op land- en regio-niveau. Dit heeft voor deze pagina’s geleid tot een verbetering in rankings, toename verkeer en aantal geboekte vakanties.

Onze werkwijze

HOE

Wat is on page SEO?

On page SEO betreft alle optimalisatieslagen binnen de inhoud van een pagina. Dit zijn de factoren waar jij als beheerder van een website de meeste invloed op hebt. Voor de volgende SEO factoren is een adviesdocument opgesteld:

– Title tag en Meta Description
– Headings
– URL
– Anchor teksten (teksten in een link)
– Bodytekst
– Relevant keyword gebruik
– ALT tekst voor afbeeldingen
– (XML) Sitemap
– Interne links

In de Maxlead SEO kennisbank vind je meer uitleg over deze ranking factoren. Vervolgens heeft Vacansoleil de adviesdocumenten geïmplementeerd op de geselecteerde pagina’s.

RESULTATEN

De resultaten van de optimalisaties zijn op te breken in 3 onderdelen:

  1. Rankings. Wat is de verbetering in posities voor de geoptimaliseerde trefwoorden in de organische Google resultaten? Hierbij wordt de rankingtool STAT gebruikt.
  2. Verkeer. Is het organisch verkeer toegenomen naar aanleiding van de ranking verbeteringen? Bron: Google Analytics.
  3. Conversies. Wat is het effect geweest van het extra verkeer op de conversies? Bron: Google Analytics.

1. Rankings

In totaal is geoptimaliseerd op ongeveer 100 keywords. De totale procentuele groei in rankings op al deze keywords bij elkaar is 35%. Hieronder enkele voorbeelden van positieve veranderingen in rankings op trefwoorden met een groot zoekvolume (>1000 per maand).
Er is gekeken naar de ranking verschillen vanaf 3 maanden na contentoptimalisatie. Het kan soms wel 3 tot 6 maanden duren voordat je resultaten ziet.

2. Verkeer

Wat zijn de effecten van de verbeterde rankings op het verkeer naar de geselecteerde pagina’s/URL’s? Year on Year vergelijking van augustus en september 2019 met dezelfde pagina’s in 2018 (minimaal 3 maanden na implementatie van het SEO advies). Voor alle pagina’s bij elkaar opgeteld is een organische groei in verkeer gerealiseerd van 27%.

Hieronder een voorbeeld van 5 pagina’s waar de rankings zijn verbeterd op zoekwoorden met een zoekvolume van +1.000 per maand.

3. Conversies

Een conversie in Analytics is een ingestelde goal. Er zijn verschillende goals die kunnen worden behaald, zoals:

  • Een bepaalde pagina gezien (product, prijsinformatie, etc)
  • Vakantie toegevoegd aan ‘winkelmand’
  • Een afgeronde boeking

Dezelfde pagina’s zijn hieronder geselecteerd als bij verkeer. Year on Year vergelijking van het aantal behaalde goals in augustus en september 2019 met deze pagina’s in 2018.

Conclusie

Door de implementatie van de on page SEO adviezen zijn de effecten duidelijk, verbeterde rankings leiden tot meer organisch verkeer wat resulteert in meer bekeken pagina’s, meer vakanties die worden toegevoegd in de winkelmand en meer geboekte campingvakanties.

Meer informatie over On-page SEO

Wil je ook aan de slag met On-page SEO? Voor meer informatie kan je contact opnemen met donny@www2.maxlead.com.

Donny Mast

SEO Consultant

We helpen je graag!

HEB JE VRAGEN OVER

over deze case?

MEER CASES