Digital Analytics

“The price of light is less than the cost of darkness”
-A.C. Nielsen
Data, web- en appanalytics zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot het onbetwiste epicentrum van menig marketing plan. Data wordt zowel gebruikt om marketing activiteiten te evalueren, tussentijds bij te sturen of zelfs om vooraf de uitkomst te voorspellen.
Mede om deze reden heeft Maxlead besloten om in 2016 serieus te investeren in haar Digital Analytics team. Met een groot team vol gedreven en kundige Digital Analytics consultants helpen wij onze klanten met het afvangen, opslaan, analyseren, visualiseren van data en het bouwen van voorspellende modellen op basis van data.
Het effectief inzetten van data om marketing te bedrijven is onlosmakelijk verbonden aan het uitstippelen van de juiste marketing strategie. Pas als duidelijk is “wie” de klant is, “waarom” diegene klant is en “hoe” deze klant gebruik maakt van (web) applicaties kunnen we bepalen welke data punten cruciaal zijn om te meten.
Onze Digital Analytics consultants werken altijd vanuit de onderliggende marketing strategie aan hun implementaties en analyses. Door deze pragmatische werkwijze voorkomen we het onnodig uitvoeren van “nice-to-have” features & analyses en kunnen we focussen op de elementen die onze klanten daadwerkelijk helpen hun marketing doelstellingen te verwezenlijken.