Data Driven Marketing

Steeds meer organisaties realiseren zich dat marketing gebaseerd op feiten in plaats van onderbuikgevoelens the way to go is. Data-Driven marketing is een term die de afgelopen jaren erg populair is geworden samen met “big data”.
Maxlead helpt haar klanten om zich op een pragmatische manier te ontwikkelen tot een data-driven marketing organisatie. We weten wat er theoretisch nodig is én hebben de ervaring om goed in te schatten wat praktisch wenselijk is.
Het data-driven marketing model van Maxlead bestaat uit 5 stappen:

  • Capture (het afvangen en opslaan van de juiste data)
  • Distribute (de juiste data bij de juiste persoon op het juiste moment)
  • Empower (medewerkers zelfverzekerd met data om laten gaan)
  • Target (heldere doelen stellen waartegen performance gemeten moet worden)
  • Test (statistisch onderbouwd verbeteringen doorvoeren)