Google Analytics

Maxlead is een Google Analytics Certified Partner. Wij helpen je met de implementatie van Google Analytics en maken je wegwijs in het gebruik van het pakket. Met de hulp van Maxlead maak je stuurinformatie van websitedata. Ook de analyse van de website kan Maxlead voor haar rekening nemen. Je ontvangt een uitgebreid advies van verbeterpunten.

De Google Analytics diensten van Maxlead bestaan uit:

  • Implementatie van Google Analytics
  • Check op de huidige Google Analytics implementatie
  • Inrichten van de account (profielen, doelen en doeltrechters, custom rapporten etc.)
  • Rapportage van de data in een overzichtelijk dashboard
  • Inrichten van A/B- en Multivariatie-testing met Google Website Optimizer
  • Concrete adviezen voor website verbeteringen op basis van analyses en tests
  • Basis training in het gebruik van Google Analytics
  • Update Google Analytics (workshop nieuwe features in Google Analytics)

Naast Google Analytics heeft Maxlead ook ervaring met Adobe Sitecatalyst (voorheen Omniture) en HBX.