Buyer Personas

Je potentiële klant is een mens die beslist vanuit emotie en (minder) uit ratio. Geen anonieme doelgroep. Om potentiële klanten beter te begrijpen, ontwikkelen steeds meer bedrijven buyer personas. Goed gedefinieerde buyer personas helpen bij het bepalen van je online marketingstrategie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor je contentmarketing.

Wie is jouw toekomstige ideale klant?

  • Naar welke informatie is hij/zij op zoek?
  • Door welke drijfveren, ambities en frustraties laat hij/zij zich leiden?
  • Waarop baseert hij zijn leverancierskeuze?

Geef je ideale klant een ‘smoel’

Een buyer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeldklant op basis van zijn gedrag en doelen. Ieder klanttype heeft eigen behoeftes, drijfveren, frustraties, verwachtingen, etc. Door dit goed in kaart te brengen voor je producten, leer je klanttypes beter onderscheiden. Vervolgens kun je daarop inspelen met relevante content en betere targeting.

Personas ontwikkelen we samen

Maxlead ontwikkelt personas in nauwe samenwerking met je marketing- en salesafdeling en andere medewerkers die contact hebben met je klanten. Behalve dat het leuke workshops zijn, geeft het vaak enorme eye-openers.
Maxlead levert je gedetailleerd uitgewerkte personas met een naam en een gezicht. Voor elke persona kunnen we vervolgens een contentplan uitwerken en realiseren.

  • Persona Workshop: definiëren en uitwerken van buyer personas
  • Persona Check: toetsen van uitgewerkte buyer personas aan ‘echte’ klanten
  • Aan de slag: content strategie uitwerken voor een buyer persona