Wat is een: Header tag?

Met headings bedoelen we koppen in de contentpagina. Niet te verwarren met head-tags, die in HTML staan voor het eerste gedeelte van een website waarin zaken als de title tag en meta description worden gedefinieerd (<head>). Een heading is een ándere HTML-tag waarmee je een kop of sub-kop binnen een tekst aangeeft. Voor zoekmachinespiders zijn deze van waarde omdat je daarmee kort en krachtig kunt aangeven waar je pagina over gaat. Daarnaast geef je met headings hiërarchische structuur aan je tekst, vergelijkbaar met de structuur van een boek.
Een heading wordt zo aangegeven in de broncode van een pagina:

<h1>Wat is een heading?</h1>
<h2>Tussenkoppen</h2>

Probeer vanuit SEO-optiek headings te gebruiken voor de meest belangrijke trefwoorden binnen de pagina en stem deze af met de rest van de contentelementen, zoals de meta description en title tag.

Tussenkoppen

Om hiërarchie aan je tekst te geven, bestaan er meerdere headings.

  • H1 – wordt als meest belangrijk gezien. Gebruik deze bij voorkeur maar 1 keer per pagina. Is de pagina geschreven in HTML5? Dan mag de H1 tag vaker terugkomen, mits dat strookt met de HTML5 opbouw.
  • H2 – minder autoriteit dan de H1 en mag, evenals de volgende headings, vaker gebruikt worden. Gebruik de H2 voor unieke subkoppen door de tekst heen. Omdat bezoekers in eerste instantie geen teksten lezen maar scannen via koppen, is het gebruik hiervan 2 vliegen in 1 klap
  • H3 – weer iets minder autoriteit dan de H2
  • H4 – et cetera tot maximaal H6

In de praktijk worden de H4-H6 headings amper gebruikt. Meestal zie je ze terug als kopjes boven sidebars of terugkerende elementen op pagina’s die voor de inhoud niet van belang zijn.

Wil je meer weten over headings of SEO in het algemeen?

Ben je geïnteresseerd in SEO en wil je meer weten? Raadpleeg dan een van onze SEO-consultants. Ze helpen je graag op weg.